Home


Vi skapar allltid er affärsprocess/er för att sedan få fram en effektiv och kraftfull organisation med tydliga kommunikationsunderlag.


Vi stärker er konkurrenskraft genom fokus och åtgärder inom marknadsföring och försäljning så att de blir kommunikativa och säljande.

FAS 3


- Marknadsföring


- Segmentering


- Differentiering


- Positionering


FAS 1


- Förstudie


- En aktuell genomlysning


- Insikt och samsyn

FAS 4


- Handlingsplan

FAS 2


- Åtgärder


- Strategier


- Kärnverksamhet


- Affärsprocesser


- Målgrupper

INTERIM

MANAGEMENT

Vi erbjuder också tjänsten Interim Management.


Med lång erfarenhet i olika befattningar i tekniskt orienterade företag, framför allt inom management och marknad. Från företag med både mindre och större organisationer med olika komplexa Affärsprocesser.


När vi har bestämt målen tillsammans tar vi fram en handlingsplan som ni får godkänna och som sedan utgör grunden för vår insats.

Med lång erfarenhet i olika befattningar i tekniskt orienterade företag framför allt inom marknad och försäljning. Företagen representerar både större och mindre organisationer med olika komplexa säljprocesser. Kärnverksamhet har varierat från komponenter, produkter, system upp till komplexa el- och styr anläggningar.


Vi anpassar oss snabbt till er organisation får insikt och samsyn vad gäller mål, delmål samt tar oss an er uppgift med kunskap och ödmjukhet.


PROFILE-SELECT

Rothlins väg 26c

429 42  SÄRÖ

SWEDEN


+46 (0)70 730 52 48

info@profileselect.se

www.profileselect.se

Bankgiro

5030-0268

Copyright © All Rights Reserved